Lưu ý: Lichcatdien.com không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem các điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Huyện Tân Hồng

Chuyên mục : Lịch cắt điện Đồng Tháp , Cập nhật: 25/04/2021

Thông tin Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Tân Hồng hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được Lichcatdien.com cập nhật từ lịch của
---

Lịch cắt điện Huyện Tân Hồng danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
18/06/2024
từ 08:00 - 12:00
Mất điện trạm chuyên dùng Bơm Bình Phú 2. Điện lực Huyện Tân Hồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 13:00 - 17:00
Mất điện trạm chuyên dùng Bơm HTX Tân Tiến. Điện lực Huyện Tân Hồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 13:00 - 17:00
Mất điện trạm chuyên dùng Bơm Ông Thiệp. Điện lực Huyện Tân Hồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 08:00 - 12:00
Mất điện trạm chuyên dùng Karaokê Xuân Mai. Điện lực Huyện Tân Hồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 08:00 - 12:00
Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Bùi văn Bé Tư. Điện lực Huyện Tân Hồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 13:00 - 17:00
Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Trương Hồng Tư 1. Điện lực Huyện Tân Hồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 08:00 - 12:00
Mất điện trạm chuyên dùng bơm Lò Gạch. Điện lực Huyện Tân Hồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 08:00 - 12:00
Mất điện trạm chuyên dùng bơm Tư Sườn. Điện lực Huyện Tân Hồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 08:00 - 16:00
Mất điện trạm chuyên dùng bơm HTX Thành Lập và khu vực Vườn cò, xã Tân Công Chí. Điện lực Huyện Tân Hồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/06/2024
từ 13:30 - 16:30
Mất điện trạm chuyên dùng Bơm Giồng găng 3. Điện lực Huyện Tân Hồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/06/2024
từ 08:30 - 12:30
Mất điện trạm chuyên dùng Bơm Giồng găng 6. Điện lực Huyện Tân Hồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/06/2024
từ 08:30 - 12:30
Mất điện trạm chuyên dùng Bơm Ông Vũ. Điện lực Huyện Tân Hồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/06/2024
từ 08:00 - 16:00
Mất điện trạm chuyên dùng trạm NTTS Thi Sơ, trạm Cấp Nước Giồng Găng, trạm Cải tạo cầu Giồng Găng Điện lực Huyện Tân Hồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Huyện Tân Hồng

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Tân Hồng giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Tân Hồng, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Tân Hồng


Khu vực khác của Tỉnh Đồng Tháp