Lưu ý: Lichcatdien.com không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem các điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Huyện Cao Lãnh

Chuyên mục : Lịch cắt điện Đồng Tháp , Cập nhật: 25/04/2021

Thông tin Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Cao Lãnh hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được Lichcatdien.com cập nhật từ lịch của
---

Lịch cắt điện Huyện Cao Lãnh danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
17/06/2024
từ 08:00 - 11:00
Mất điện toàn bộ TBA 1P-75kVA Trường THPT Thông Linh Điện lực Huyện Cao Lãnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 08:00 - 15:00
Một phần khu vực ấp 4, ấp 5, ấp 6 xã Phương Trà (mất điện một phần rạch trâm bầu xã Phương Trà) Điện lực Huyện Cao Lãnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 13:30 - 16:00
Một phần khu vực ấp 6, xã Phong Mỹ ( mật điện một phần phần kinh nhà hay xã Phong Mỹ) Điện lực Huyện Cao Lãnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 10:20 - 11:10
Toàn bộ TBA Dương Thế Hiền 1 Điện lực Huyện Cao Lãnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
18/06/2024
từ 08:00 - 11:00
Mất điện toàn bộ TBA 3P-400kVA Trường THPT Kiến Văn 1 Điện lực Huyện Cao Lãnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 13:30 - 16:00
Một phần khu vực ấp 3, xã Bình Hàng Tây Điện lực Huyện Cao Lãnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 08:00 - 16:00
Mất điện toàn bộ TBA 3P-800KVA Tuấn Đạt 1, TBA 2x3P-800kVA Tuấn Đạt, TBA 3P-250kVA Kho Thạnh Phong Điện lực Huyện Cao Lãnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 08:00 - 12:00
Một phần khu vực ấp An Lạc, ấp An Định, xã An Bình, một phần khóm Mỹ Thuận, khóm Mỹ Phú Cù Lao, thị trấn Mỹ Thọ Điện lực Huyện Cao Lãnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
21/06/2024
từ 08:00 - 11:00
Mất điện toàn bộ TBA 1P-75kVA Trường THPT Cao Lãnh 2 Điện lực Huyện Cao Lãnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/06/2024
từ 13:30 - 16:00
mất điện toàn bộ TBA 1P-75kVA Trường THPT Cao Lãnh 1 Điện lực Huyện Cao Lãnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/06/2024
từ 08:00 - 12:00
Mất điện toàn bộ TBA 3P-180kVA Vĩnh Hoàn 1 Điện lực Huyện Cao Lãnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/06/2024
từ 13:30 - 17:00
Mất điện toàn bộ TBA 3P-250kVA Phan Trại số 2,TBA 3P-100kVA TB Trại Giam Láng Biển Điện lực Huyện Cao Lãnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/06/2024
từ 08:00 - 12:00
Mất điện toàn bộ TBA 3P-250kVA Quang Vinh 2 Điện lực Huyện Cao Lãnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/06/2024
từ 08:00 - 12:00
Mất điện toàn bộ TBA 3P-250kVA Thủy Sản 3 Điện lực Huyện Cao Lãnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/06/2024
từ 13:30 - 17:00
Mất điện toàn bộ TBA 3P-250kVA xay xát Ông Tánh Điện lực Huyện Cao Lãnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/06/2024
từ 13:30 - 17:00
Mất điện toàn bộ TBA 3P-320kVA Lò Sấy Tấn Đạt Điện lực Huyện Cao Lãnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/06/2024
từ 08:00 - 12:00
Mất điện toàn bộ TBA 3P-400kVA Sấy Lúa Ông Ngộ Điện lực Huyện Cao Lãnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/06/2024
từ 08:00 - 12:00
Mất điện toàn bộ TBA 3x1P-25kVA NMN Bình Thạnh Điện lực Huyện Cao Lãnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/06/2024
từ 13:30 - 17:00
Mất điện toàn bộ TBA 3x1P-37,5kVA Trại Cá xẻo Quít Điện lực Huyện Cao Lãnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Huyện Cao Lãnh

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Cao Lãnh giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Cao Lãnh, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Cao Lãnh


Khu vực khác của Tỉnh Đồng Tháp