Lưu ý: Lichcatdien.com không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem các điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Thừa Thiên Huế hôm nay

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 17/06/2024

Thông tin lịch cắt điện, cúp điện khu vực Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và 7 ngày tới mới được Lichcatdien.com cập nhật
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Thừa Thiên Huế hôm nay
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
17/06/2024
từ 05:45 - 15:00
Chiếu sáng Thủy Dương Thuận An 4 ĐL Nam Sông Hương
Đã duyệt

Thay cột trung thế vị trí 81, 82, 84 ĐD 22kV XT 481 Huế220 rẽ Thủy Vân 3, chuyển dây trung hạ thế qua các vị trí mới
17/06/2024
từ 05:45 - 15:00
Thủy Vân 3 ĐL Nam Sông Hương
Đã duyệt

Thay cột trung thế vị trí 81, 82, 84 ĐD 22kV XT 481 Huế220 rẽ Thủy Vân 3, chuyển dây trung hạ thế qua các vị trí mới
17/06/2024
từ 05:45 - 15:00
Thủy Vân 8 ĐL Nam Sông Hương
Đã duyệt

Thay cột trung thế vị trí 81, 82, 84 ĐD 22kV XT 481 Huế220 rẽ Thủy Vân 3, chuyển dây trung hạ thế qua các vị trí mới
17/06/2024
từ 06:30 - 16:30
Phú Sơn 1 ĐL Hương Thủy
Đã duyệt

Di chuyển công tơ sang lưới mới, thu hồi xà, sứ, dây hạ thế XT A, B TBA Phú Sơn 1
17/06/2024
từ 06:30 - 16:30
Thủy Thanh 2 ĐL Hương Thủy
Đã duyệt

Di chuyển công tơ sang lưới mới, thu hồi xà, sứ, dây hạ thế XT A, B TBA Thủy Thanh 2
17/06/2024
từ 07:00 - 17:00
Vinh An 13 ĐL Phú Vang
Đã duyệt

Dựng cột, thay xà, thay dây từ VT 242/6 đến VT 242/34; di dời TBA Vinh An 3, Vinh An 4 CBM TBA Vinh An 3, Vinh An 4, Vinh An 13, Vinh An 15
17/06/2024
từ 07:00 - 17:00
Vinh An 15 ĐL Phú Vang
Đã duyệt

Dựng cột, thay xà, thay dây từ VT 242/6 đến VT 242/34; di dời TBA Vinh An 3, Vinh An 4 CBM TBA Vinh An 3, Vinh An 4, Vinh An 13, Vinh An 15
17/06/2024
từ 07:00 - 17:00
Vinh An 3 ĐL Phú Vang
Đã duyệt

Dựng cột, thay xà, thay dây từ VT 242/6 đến VT 242/34; di dời TBA Vinh An 3, Vinh An 4 CBM TBA Vinh An 3, Vinh An 4, Vinh An 13, Vinh An 15
17/06/2024
từ 07:00 - 17:00
Vinh An 4 ĐL Phú Vang
Đã duyệt

Dựng cột, thay xà, thay dây từ VT 242/6 đến VT 242/34; di dời TBA Vinh An 3, Vinh An 4 CBM TBA Vinh An 3, Vinh An 4, Vinh An 13, Vinh An 15
17/06/2024
từ 07:00 - 17:00
Vinh An 5 ĐL Phú Vang
Đã duyệt

Dựng cột, thay xà, thay dây từ VT 242/6 đến VT 242/34; di dời TBA Vinh An 3, Vinh An 4 CBM TBA Vinh An 3, Vinh An 4, Vinh An 13, Vinh An 15
17/06/2024
từ 07:00 - 17:00
Vinh An 8 ĐL Phú Vang
Đã duyệt

Dựng cột, thay xà, thay dây từ VT 242/6 đến VT 242/34; di dời TBA Vinh An 3, Vinh An 4 CBM TBA Vinh An 3, Vinh An 4, Vinh An 13, Vinh An 15
17/06/2024
từ 07:00 - 17:00
Vinh An 9 ĐL Phú Vang
Đã duyệt

Dựng cột, thay xà, thay dây từ VT 242/6 đến VT 242/34; di dời TBA Vinh An 3, Vinh An 4 CBM TBA Vinh An 3, Vinh An 4, Vinh An 13, Vinh An 15
17/06/2024
từ 07:30 - 15:30
Thi Công Cầu Vượt Số 6 ĐL Hương Thủy
Đã duyệt

Di dời ĐD trung thế qua nhà dân từ vị trí 88/58 đến 88/62 nhánh rẽ Dương Hòa XT 471 Huế220
17/06/2024
từ 07:30 - 15:30
Thủy Phương 7 ĐL Hương Thủy
Đã duyệt

Di dời ĐD trung thế qua nhà dân từ vị trí 88/58 đến 88/62 nhánh rẽ Dương Hòa XT 471 Huế220
17/06/2024
từ 07:30 - 15:30
Tân Ba 1 ĐL Hương Thủy
Đã duyệt

Di dời ĐD trung thế qua nhà dân từ vị trí 88/58 đến 88/62 nhánh rẽ Dương Hòa XT 471 Huế220
17/06/2024
từ 07:30 - 15:30
Tân Ba 2 ĐL Hương Thủy
Đã duyệt

Di dời ĐD trung thế qua nhà dân từ vị trí 88/58 đến 88/62 nhánh rẽ Dương Hòa XT 471 Huế220
17/06/2024
từ 07:30 - 15:30
Đồng Tân 1 ĐL Hương Thủy
Đã duyệt

Di dời ĐD trung thế qua nhà dân từ vị trí 88/58 đến 88/62 nhánh rẽ Dương Hòa XT 471 Huế220
17/06/2024
từ 07:30 - 15:30
Đồng Tân 2 ĐL Hương Thủy
Đã duyệt

Di dời ĐD trung thế qua nhà dân từ vị trí 88/58 đến 88/62 nhánh rẽ Dương Hòa XT 471 Huế220
17/06/2024
từ 07:45 - 09:15
Văn Đông 2 ĐL Hương Trà
Đã duyệt

Sang chuyển lưới hạ thế tại vị trí B8 qua vị trí mới, thu hồi cột cũ
17/06/2024
từ 13:34 - 15:41
Chiếu Sáng 2 ĐL Phú Vang
Đã duyệt

MC 482 Huế 3
17/06/2024
từ 13:34 - 15:41
Chiếu sáng Cầu Ca Cút ĐL Phú Vang
Đã duyệt

MC 482 Huế 3
17/06/2024
từ 13:34 - 15:41
Hải Dương 1 ĐL Phú Vang
Đã duyệt

MC 482 Huế 3
17/06/2024
từ 13:34 - 15:41
Hải Dương 2 ĐL Phú Vang
Đã duyệt

MC 482 Huế 3
17/06/2024
từ 13:34 - 15:41
Hải Dương 3 ĐL Phú Vang
Đã duyệt

MC 482 Huế 3
17/06/2024
từ 13:34 - 15:41
Hải Dương 4 ĐL Phú Vang
Đã duyệt

MC 482 Huế 3
17/06/2024
từ 13:34 - 15:41
Hải Dương 5 ĐL Phú Vang
Đã duyệt

MC 482 Huế 3
17/06/2024
từ 13:34 - 15:41
Nuôi Tôm Quảng Công 1 ĐL Phú Vang
Đã duyệt

MC 482 Huế 3
17/06/2024
từ 13:34 - 15:41
Nuôi tôm Quảng Công 2 ĐL Phú Vang
Đã duyệt

MC 482 Huế 3
17/06/2024
từ 13:34 - 15:41
Nuôi tôm Quảng Công 3 ĐL Phú Vang
Đã duyệt

MC 482 Huế 3
17/06/2024
từ 13:34 - 15:41
Quảng Công 1 ĐL Phú Vang
Đã duyệt

MC 482 Huế 3
17/06/2024
từ 13:34 - 15:41
Quảng Công 2 ĐL Phú Vang
Đã duyệt

MC 482 Huế 3
17/06/2024
từ 13:34 - 15:41
Quảng Công 3 ĐL Phú Vang
Đã duyệt

MC 482 Huế 3
17/06/2024
từ 13:34 - 15:41
Quảng Công 4 ĐL Phú Vang
Đã duyệt

MC 482 Huế 3
17/06/2024
từ 13:34 - 15:41
Quảng Công 5 ĐL Phú Vang
Đã duyệt

MC 482 Huế 3
17/06/2024
từ 13:34 - 15:41
Quảng Công 6 ĐL Phú Vang
Đã duyệt

MC 482 Huế 3
17/06/2024
từ 13:34 - 15:41
Quảng Công 7 ĐL Phú Vang
Đã duyệt

MC 482 Huế 3
17/06/2024
từ 13:34 - 15:41
Quảng Công 8 ĐL Phú Vang
Đã duyệt

MC 482 Huế 3
17/06/2024
từ 13:34 - 15:41
Quảng Công 9 ĐL Phú Vang
Đã duyệt

MC 482 Huế 3
17/06/2024
từ 13:34 - 15:41
TBA Vân An 4 ĐL Phú Vang
Đã duyệt

MC 482 Huế 3
17/06/2024
từ 13:34 - 15:41
THI CÔNG CẦU HẢI DƯƠNG ĐL Phú Vang
Đã duyệt

MC 482 Huế 3
17/06/2024
từ 13:34 - 15:41
TITAN QUẢNG CÔNG 1 T1 ĐL Phú Vang
Đã duyệt

MC 482 Huế 3
17/06/2024
từ 13:34 - 15:41
TITAN QUẢNG CÔNG 2 ĐL Phú Vang
Đã duyệt

MC 482 Huế 3
17/06/2024
từ 13:34 - 15:41
TITan Quảng Công 1 T2 ĐL Phú Vang
Đã duyệt

MC 482 Huế 3
17/06/2024
từ 13:34 - 15:41
Thái Dương Thượng ĐL Phú Vang
Đã duyệt

MC 482 Huế 3
17/06/2024
từ 13:34 - 15:41
Định Cư Hải Dương ĐL Phú Vang
Đã duyệt

MC 482 Huế 3
17/06/2024
từ 14:44 - 16:44
Nam Giao 1 ĐL Nam Sông Hương
Đã duyệt

17/06/2024
từ 15:50 - 18:40
BƠM A NGO ĐL A Lưới
Đã duyệt

KH đề nghị cắt điện
17/06/2024
từ 15:50 - 18:40
Khe Bùn ĐL A Lưới
Đã duyệt

KH đề nghị cắt điện

Ngày khác

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
18/06/2024
từ 06:00 - 12:30
Nhà máy MDF Ý Mỹ ĐL Hương Thủy Đã duyệtBảo dưỡng hệ thống máy móc thiết bị hạ thế tại Công ty Ý Mỹ
18/06/2024
từ 06:00 - 17:45
An Phú Thịnh PVC ĐL Hương Trà Đã duyệt-Tách lèo vị trí 19/58 XT 472 Huế 2 -Thay dây AC70 thành ACV70 từ vị trí 19/60 đến vị trí 19/67 XT 472 Huế 2, sang chuyển ĐD hạ thế qua cột mới, thu hồi vật tư cũ -Đấu lèo vị trí 19/58 XT 472 Huế 2
18/06/2024
từ 06:00 - 17:45
An Đô ĐL Hương Trà Đã duyệt-Tách lèo vị trí 19/58 XT 472 Huế 2 -Thay dây AC70 thành ACV70 từ vị trí 19/60 đến vị trí 19/67 XT 472 Huế 2, sang chuyển ĐD hạ thế qua cột mới, thu hồi vật tư cũ -Đấu lèo vị trí 19/58 XT 472 Huế 2
18/06/2024
từ 07:30 - 16:30
Phú Sơn 3 ĐL Hương Thủy Đã duyệtLắp đặt Rec 471/36/66 Khe Sòng, bọc cách điện nhánh rẽ Khe Sòng từ vị trí 20 đến 48 XT 471 Huế 220
18/06/2024
từ 07:30 - 16:30
Định Cư Khe Sòng ĐL Hương Thủy Đã duyệtLắp đặt Rec 471/36/66 Khe Sòng, bọc cách điện nhánh rẽ Khe Sòng từ vị trí 20 đến 48 XT 471 Huế 220
18/06/2024
từ 07:30 - 16:30
Định Cư Phú Sơn (T1) ĐL Hương Thủy Đã duyệtLắp đặt Rec 471/36/66 Khe Sòng, bọc cách điện nhánh rẽ Khe Sòng từ vị trí 20 đến 48 XT 471 Huế 220
18/06/2024
từ 08:00 - 11:30
Nuôi Tôm Phong Hải 4 ĐL Quảng Điền Đã duyệtXử lý tiếp xúc, sơn vỏ MBA , CBM TBA NT Phong Hải 4
18/06/2024
từ 13:25 - 16:05
Phong Hải 1 ĐL Quảng Điền Đã duyệtXử lý tiếp xúc, sơn vỏ MBA , CBM TBA Phong Hải 1
19/06/2024
từ 05:30 - 07:30
An Cựu 1 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtSan tải hạ thế TBA Phan Đình Phùng 2 qua TBA An Cựu 1 để chống quá tải
19/06/2024
từ 05:30 - 07:30
An Cựu 4 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtSan tải hạ thế TBA Phan Đình Phùng 2 qua TBA An Cựu 1 để chống quá tải
19/06/2024
từ 05:30 - 07:30
An Tây 1 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtSan tải hạ thế TBA Phan Đình Phùng 2 qua TBA An Cựu 1 để chống quá tải
19/06/2024
từ 05:30 - 07:30
An Tây 2 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtSan tải hạ thế TBA Phan Đình Phùng 2 qua TBA An Cựu 1 để chống quá tải
19/06/2024
từ 05:30 - 07:30
Kim Sơn 1 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtSan tải hạ thế TBA Phan Đình Phùng 2 qua TBA An Cựu 1 để chống quá tải
19/06/2024
từ 05:30 - 07:30
Phan Đình Phùng 2 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtSan tải hạ thế TBA Phan Đình Phùng 2 qua TBA An Cựu 1 để chống quá tải
19/06/2024
từ 05:30 - 07:30
Thủy Vân 4 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtSan tải hạ thế TBA Phan Đình Phùng 2 qua TBA An Cựu 1 để chống quá tải
19/06/2024
từ 05:30 - 08:30
Thủy Trường 2 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtThay cáp tổng hạ thế
19/06/2024
từ 07:00 - 08:30
BƠM PHÚ THANH ĐL Phú Vang Đã duyệtTách lèo VT 151/67 XT 472 Huế 3 Tách lèo VT 151/98 XT 472 Huế 3
19/06/2024
từ 07:00 - 08:30
BƠM THANH KIỀU ĐL Phú Vang Đã duyệtTách lèo VT 151/67 XT 472 Huế 3 Tách lèo VT 151/98 XT 472 Huế 3
19/06/2024
từ 07:00 - 08:30
BƠM THANH ĐÀM ĐL Phú Vang Đã duyệtTách lèo VT 151/67 XT 472 Huế 3 Tách lèo VT 151/98 XT 472 Huế 3
19/06/2024
từ 07:00 - 08:30
Hòa An ĐL Phú Vang Đã duyệtTách lèo VT 151/67 XT 472 Huế 3 Tách lèo VT 151/98 XT 472 Huế 3
19/06/2024
từ 07:00 - 08:30
Hải Trình ĐL Phú Vang Đã duyệtTách lèo VT 151/67 XT 472 Huế 3 Tách lèo VT 151/98 XT 472 Huế 3
19/06/2024
từ 07:00 - 08:30
Hải Trình 2 ĐL Phú Vang Đã duyệtTách lèo VT 151/67 XT 472 Huế 3 Tách lèo VT 151/98 XT 472 Huế 3
19/06/2024
từ 07:00 - 08:30
Quy Lai ĐL Phú Vang Đã duyệtTách lèo VT 151/67 XT 472 Huế 3 Tách lèo VT 151/98 XT 472 Huế 3
19/06/2024
từ 07:00 - 08:30
Thanh Đàm (Phú Thanh) ĐL Phú Vang Đã duyệtTách lèo VT 151/67 XT 472 Huế 3 Tách lèo VT 151/98 XT 472 Huế 3
19/06/2024
từ 07:00 - 08:30
Vĩnh Lại ĐL Phú Vang Đã duyệtTách lèo VT 151/67 XT 472 Huế 3 Tách lèo VT 151/98 XT 472 Huế 3
19/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Lại Lộc ĐL Phú Vang Đã duyệtTách lèo VT 151/67 XT 472 Huế 3 Tách lèo VT 151/98 XT 472 Huế 3 Thu hồi DCL 472-7/151/81 Phú Thanh, bọc silicon, xử lý tiếp xúc từ VT 151/68 đến VT 151/80 XT 472 Huế 3 Đấu lèo VT 151/67 XT 472 Huế 3
19/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Lại Ân ĐL Phú Vang Đã duyệtTách lèo VT 151/67 XT 472 Huế 3 Tách lèo VT 151/98 XT 472 Huế 3 Thu hồi DCL 472-7/151/81 Phú Thanh, bọc silicon, xử lý tiếp xúc từ VT 151/68 đến VT 151/80 XT 472 Huế 3 Đấu lèo VT 151/67 XT 472 Huế 3
19/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Lại Ân 2 ĐL Phú Vang Đã duyệtTách lèo VT 151/67 XT 472 Huế 3 Tách lèo VT 151/98 XT 472 Huế 3 Thu hồi DCL 472-7/151/81 Phú Thanh, bọc silicon, xử lý tiếp xúc từ VT 151/68 đến VT 151/80 XT 472 Huế 3 Đấu lèo VT 151/67 XT 472 Huế 3
19/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Định Cư Phú Mậu 2 ĐL Phú Vang Đã duyệtTách lèo VT 151/67 XT 472 Huế 3 Tách lèo VT 151/98 XT 472 Huế 3 Thu hồi DCL 472-7/151/81 Phú Thanh, bọc silicon, xử lý tiếp xúc từ VT 151/68 đến VT 151/80 XT 472 Huế 3 Đấu lèo VT 151/67 XT 472 Huế 3
19/06/2024
từ 07:30 - 09:30
Đông Xuân 1 ĐL Hương Trà Đã duyệtCăng độ võng đoạn vượt đường thi công cầu Đông Xuân
19/06/2024
từ 07:30 - 10:30
Cầu Ngói 1 ĐL Hương Thủy Đã duyệtChuyển công tơ, thu hồi cột tại các vị trí 36/31 đến 36/32; kéo dây hạ thế, chuyển công tơ, thu hồi dây tại vị trí A1 đến A8 TBA Cầu Ngói 1
19/06/2024
từ 07:30 - 11:00
CTCP LIÊN MINH ĐL Phú Vang Đã duyệtChuyển dây, căng dây lấy độ võng từ VT A5 đến VT A7, từ VT A6-1/1 đến VT A6 và từ VT A6-2/1 đến VT A6 ĐD hạ áp TBA Bơm Phú Hồ
19/06/2024
từ 07:30 - 11:00
Trung Chánh ĐL Phú Vang Đã duyệtChuyển dây, căng dây lấy độ võng từ VT A5 đến VT A7, từ VT A6-1/1 đến VT A6 và từ VT A6-2/1 đến VT A6 ĐD hạ áp TBA Bơm Phú Hồ
19/06/2024
từ 07:30 - 11:30
DNTN TUYẾT LIÊM ĐL Hương Trà Đã duyệt-Thay thế CSV hỏng, tăng cường tiếp xúc lèo LBS 371-7/34/1 Xuân long, thay thế HTĐĐ tổng trạm Xuân Long 1, 3, 4 -TNĐK TBA Hải Cát, Hải Cát 3, MĐ Việt Nhật T1, T2, T3
19/06/2024
từ 07:30 - 11:30
HẢI CÁT 1 ĐL Hương Trà Đã duyệt-Thay thế CSV hỏng, tăng cường tiếp xúc lèo LBS 371-7/34/1 Xuân long, thay thế HTĐĐ tổng trạm Xuân Long 1, 3, 4 -TNĐK TBA Hải Cát, Hải Cát 3, MĐ Việt Nhật T1, T2, T3
19/06/2024
từ 07:30 - 11:30
HẢI CÁT 3 ĐL Hương Trà Đã duyệt-Thay thế CSV hỏng, tăng cường tiếp xúc lèo LBS 371-7/34/1 Xuân long, thay thế HTĐĐ tổng trạm Xuân Long 1, 3, 4 -TNĐK TBA Hải Cát, Hải Cát 3, MĐ Việt Nhật T1, T2, T3
19/06/2024
từ 07:30 - 11:30
LIÊN BẰNG ĐL Hương Trà Đã duyệt-Thay thế CSV hỏng, tăng cường tiếp xúc lèo LBS 371-7/34/1 Xuân long, thay thế HTĐĐ tổng trạm Xuân Long 1, 3, 4 -TNĐK TBA Hải Cát, Hải Cát 3, MĐ Việt Nhật T1, T2, T3
19/06/2024
từ 07:30 - 11:30
MỎ ĐÁ KHE LY ĐL Hương Trà Đã duyệt-Thay thế CSV hỏng, tăng cường tiếp xúc lèo LBS 371-7/34/1 Xuân long, thay thế HTĐĐ tổng trạm Xuân Long 1, 3, 4 -TNĐK TBA Hải Cát, Hải Cát 3, MĐ Việt Nhật T1, T2, T3
19/06/2024
từ 07:30 - 11:30
MỎ ĐÁ KHE LY 2 ĐL Hương Trà Đã duyệt-Thay thế CSV hỏng, tăng cường tiếp xúc lèo LBS 371-7/34/1 Xuân long, thay thế HTĐĐ tổng trạm Xuân Long 1, 3, 4 -TNĐK TBA Hải Cát, Hải Cát 3, MĐ Việt Nhật T1, T2, T3
19/06/2024
từ 07:30 - 11:30
MỎ ĐÁ VIỆT NHẬT 2 ĐL Hương Trà Đã duyệt-Thay thế CSV hỏng, tăng cường tiếp xúc lèo LBS 371-7/34/1 Xuân long, thay thế HTĐĐ tổng trạm Xuân Long 1, 3, 4 -TNĐK TBA Hải Cát, Hải Cát 3, MĐ Việt Nhật T1, T2, T3
19/06/2024
từ 07:30 - 11:30
MỎ ĐÁ VIỆT NHẬT 3 ĐL Hương Trà Đã duyệt-Thay thế CSV hỏng, tăng cường tiếp xúc lèo LBS 371-7/34/1 Xuân long, thay thế HTĐĐ tổng trạm Xuân Long 1, 3, 4 -TNĐK TBA Hải Cát, Hải Cát 3, MĐ Việt Nhật T1, T2, T3
19/06/2024
từ 07:30 - 11:30
TBA CC Lâm trường Tiền Phong ĐL Hương Trà Đã duyệt-Thay thế CSV hỏng, tăng cường tiếp xúc lèo LBS 371-7/34/1 Xuân long, thay thế HTĐĐ tổng trạm Xuân Long 1, 3, 4 -TNĐK TBA Hải Cát, Hải Cát 3, MĐ Việt Nhật T1, T2, T3
19/06/2024
từ 07:30 - 11:30
XAY ĐÁ GA LÔI ĐL Hương Trà Đã duyệt-Thay thế CSV hỏng, tăng cường tiếp xúc lèo LBS 371-7/34/1 Xuân long, thay thế HTĐĐ tổng trạm Xuân Long 1, 3, 4 -TNĐK TBA Hải Cát, Hải Cát 3, MĐ Việt Nhật T1, T2, T3
19/06/2024
từ 07:30 - 11:30
XAY ĐÁ KHE PHÈN ĐL Hương Trà Đã duyệt-Thay thế CSV hỏng, tăng cường tiếp xúc lèo LBS 371-7/34/1 Xuân long, thay thế HTĐĐ tổng trạm Xuân Long 1, 3, 4 -TNĐK TBA Hải Cát, Hải Cát 3, MĐ Việt Nhật T1, T2, T3
19/06/2024
từ 07:30 - 11:30
XAY ĐÁ KHE PHÈN 2 ĐL Hương Trà Đã duyệt-Thay thế CSV hỏng, tăng cường tiếp xúc lèo LBS 371-7/34/1 Xuân long, thay thế HTĐĐ tổng trạm Xuân Long 1, 3, 4 -TNĐK TBA Hải Cát, Hải Cát 3, MĐ Việt Nhật T1, T2, T3
19/06/2024
từ 07:30 - 11:30
XAY ĐÁ XUÂN LONG 1 ĐL Hương Trà Đã duyệt-Thay thế CSV hỏng, tăng cường tiếp xúc lèo LBS 371-7/34/1 Xuân long, thay thế HTĐĐ tổng trạm Xuân Long 1, 3, 4 -TNĐK TBA Hải Cát, Hải Cát 3, MĐ Việt Nhật T1, T2, T3
19/06/2024
từ 07:30 - 11:30
XAY ĐÁ XUÂN LONG 2 ĐL Hương Trà Đã duyệt-Thay thế CSV hỏng, tăng cường tiếp xúc lèo LBS 371-7/34/1 Xuân long, thay thế HTĐĐ tổng trạm Xuân Long 1, 3, 4 -TNĐK TBA Hải Cát, Hải Cát 3, MĐ Việt Nhật T1, T2, T3
19/06/2024
từ 07:30 - 11:30
XAY ĐÁ XUÂN LONG 4 ĐL Hương Trà Đã duyệt-Thay thế CSV hỏng, tăng cường tiếp xúc lèo LBS 371-7/34/1 Xuân long, thay thế HTĐĐ tổng trạm Xuân Long 1, 3, 4 -TNĐK TBA Hải Cát, Hải Cát 3, MĐ Việt Nhật T1, T2, T3
19/06/2024
từ 07:30 - 11:30
XUÂN LONG 3 ĐL Hương Trà Đã duyệt-Thay thế CSV hỏng, tăng cường tiếp xúc lèo LBS 371-7/34/1 Xuân long, thay thế HTĐĐ tổng trạm Xuân Long 1, 3, 4 -TNĐK TBA Hải Cát, Hải Cát 3, MĐ Việt Nhật T1, T2, T3
19/06/2024
từ 07:30 - 11:30
XUÂN LONG 5 (HTX XUÂN LONG) ĐL Hương Trà Đã duyệt-Thay thế CSV hỏng, tăng cường tiếp xúc lèo LBS 371-7/34/1 Xuân long, thay thế HTĐĐ tổng trạm Xuân Long 1, 3, 4 -TNĐK TBA Hải Cát, Hải Cát 3, MĐ Việt Nhật T1, T2, T3
19/06/2024
từ 07:30 - 11:30
ĐÁ VIỆT NHẬT ĐL Hương Trà Đã duyệt-Thay thế CSV hỏng, tăng cường tiếp xúc lèo LBS 371-7/34/1 Xuân long, thay thế HTĐĐ tổng trạm Xuân Long 1, 3, 4 -TNĐK TBA Hải Cát, Hải Cát 3, MĐ Việt Nhật T1, T2, T3
19/06/2024
từ 07:30 - 13:30
BILLION MAX ĐL Phú Lộc Đã duyệtThu hồi DCL 479-7/1 Chân Mây bị hỏng, bổ sung cung lèo chống rớt dây bọc trung thế từ vị trí 32 đến 56 XT 479 Chân Mây
19/06/2024
từ 07:30 - 13:30
BILLION MAX ĐL Phú Lộc Đã duyệtThu hồi DCL 479-7/1 Chân Mây bị hỏng, bổ sung cung lèo chống rớt dây bọc trung thế từ vị trí 32 đến 56 XT 479 Chân Mây
19/06/2024
từ 07:30 - 13:30
BILLION MAX 3 ĐL Phú Lộc Đã duyệtThu hồi DCL 479-7/1 Chân Mây bị hỏng, bổ sung cung lèo chống rớt dây bọc trung thế từ vị trí 32 đến 56 XT 479 Chân Mây
19/06/2024
từ 07:30 - 13:30
BILLION MAX 3 ĐL Phú Lộc Đã duyệtThu hồi DCL 479-7/1 Chân Mây bị hỏng, bổ sung cung lèo chống rớt dây bọc trung thế từ vị trí 32 đến 56 XT 479 Chân Mây
19/06/2024
từ 07:30 - 13:30
BƠM NƯỚC THẢI SGH ĐL Phú Lộc Đã duyệtThu hồi DCL 479-7/1 Chân Mây bị hỏng, bổ sung cung lèo chống rớt dây bọc trung thế từ vị trí 32 đến 56 XT 479 Chân Mây
19/06/2024
từ 07:30 - 13:30
BƠM NƯỚC THẢI SGH ĐL Phú Lộc Đã duyệtThu hồi DCL 479-7/1 Chân Mây bị hỏng, bổ sung cung lèo chống rớt dây bọc trung thế từ vị trí 32 đến 56 XT 479 Chân Mây
19/06/2024
từ 07:30 - 13:30
CÔNG TY THẠCH ANH (LUX QUARTZ VN) ĐL Phú Lộc Đã duyệtThu hồi DCL 479-7/1 Chân Mây bị hỏng, bổ sung cung lèo chống rớt dây bọc trung thế từ vị trí 32 đến 56 XT 479 Chân Mây
19/06/2024
từ 07:30 - 13:30
CÔNG TY THẠCH ANH (LUX QUARTZ VN) ĐL Phú Lộc Đã duyệtThu hồi DCL 479-7/1 Chân Mây bị hỏng, bổ sung cung lèo chống rớt dây bọc trung thế từ vị trí 32 đến 56 XT 479 Chân Mây
19/06/2024
từ 07:30 - 13:30
NAKAMOTO ĐL Phú Lộc Đã duyệtThu hồi DCL 479-7/1 Chân Mây bị hỏng, bổ sung cung lèo chống rớt dây bọc trung thế từ vị trí 32 đến 56 XT 479 Chân Mây
19/06/2024
từ 07:30 - 13:30
NAKAMOTO ĐL Phú Lộc Đã duyệtThu hồi DCL 479-7/1 Chân Mây bị hỏng, bổ sung cung lèo chống rớt dây bọc trung thế từ vị trí 32 đến 56 XT 479 Chân Mây
19/06/2024
từ 07:30 - 13:30
SUNJIN AT&C VINA ĐL Phú Lộc Đã duyệtThu hồi DCL 479-7/1 Chân Mây bị hỏng, bổ sung cung lèo chống rớt dây bọc trung thế từ vị trí 32 đến 56 XT 479 Chân Mây
19/06/2024
từ 07:30 - 13:30
SUNJIN AT&C VINA ĐL Phú Lộc Đã duyệtThu hồi DCL 479-7/1 Chân Mây bị hỏng, bổ sung cung lèo chống rớt dây bọc trung thế từ vị trí 32 đến 56 XT 479 Chân Mây
19/06/2024
từ 07:30 - 13:30
TC DỰ ÁN OKURA ĐL Phú Lộc Đã duyệtThu hồi DCL 479-7/1 Chân Mây bị hỏng, bổ sung cung lèo chống rớt dây bọc trung thế từ vị trí 32 đến 56 XT 479 Chân Mây
19/06/2024
từ 07:30 - 13:30
TC DỰ ÁN OKURA ĐL Phú Lộc Đã duyệtThu hồi DCL 479-7/1 Chân Mây bị hỏng, bổ sung cung lèo chống rớt dây bọc trung thế từ vị trí 32 đến 56 XT 479 Chân Mây
19/06/2024
từ 07:30 - 13:30
TC Dự án MALPENSA PLANT ĐL Phú Lộc Đã duyệtThu hồi DCL 479-7/1 Chân Mây bị hỏng, bổ sung cung lèo chống rớt dây bọc trung thế từ vị trí 32 đến 56 XT 479 Chân Mây
19/06/2024
từ 07:30 - 13:30
TC Dự án MALPENSA PLANT ĐL Phú Lộc Đã duyệtThu hồi DCL 479-7/1 Chân Mây bị hỏng, bổ sung cung lèo chống rớt dây bọc trung thế từ vị trí 32 đến 56 XT 479 Chân Mây
19/06/2024
từ 07:30 - 13:30
VINFAST LỘC VĨNH ĐL Phú Lộc Đã duyệtThu hồi DCL 479-7/1 Chân Mây bị hỏng, bổ sung cung lèo chống rớt dây bọc trung thế từ vị trí 32 đến 56 XT 479 Chân Mây
19/06/2024
từ 07:30 - 13:30
VINFAST LỘC VĨNH ĐL Phú Lộc Đã duyệtThu hồi DCL 479-7/1 Chân Mây bị hỏng, bổ sung cung lèo chống rớt dây bọc trung thế từ vị trí 32 đến 56 XT 479 Chân Mây
19/06/2024
từ 07:30 - 13:30
VĂN PHÒNG SGH LÔ 1 ĐL Phú Lộc Đã duyệtThu hồi DCL 479-7/1 Chân Mây bị hỏng, bổ sung cung lèo chống rớt dây bọc trung thế từ vị trí 32 đến 56 XT 479 Chân Mây
19/06/2024
từ 07:30 - 13:30
VĂN PHÒNG SGH LÔ 1 ĐL Phú Lộc Đã duyệtThu hồi DCL 479-7/1 Chân Mây bị hỏng, bổ sung cung lèo chống rớt dây bọc trung thế từ vị trí 32 đến 56 XT 479 Chân Mây
19/06/2024
từ 07:50 - 11:35
Phong Bình 2 ĐL Phong Điền Đã duyệtChuyển xà, chuyển dây qua cột, chuyển công tơ qua cột mới đi chung cột trung thế từ vị trí B1 đến B10 XT B TBA Phong Bình 2
19/06/2024
từ 08:00 - 10:00
Định Cư Khe Sòng ĐL Hương Thủy Đã duyệtXử lý rỉ dầu tại thước dầu, bổ sung dầu MBA Khe Sòng
19/06/2024
từ 09:00 - 11:45
Trần Phú 5 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtThay cáp tổng hạ thế
19/06/2024
từ 10:30 - 11:30
Thủy Châu 1 ĐL Hương Thủy Đã duyệtChuyển nấc phân áp TBA Thủy Châu 1
19/06/2024
từ 13:20 - 17:05
Phong Bình 2 ĐL Phong Điền Đã duyệtChuyển xà, chuyển dây qua cột, chuyển công tơ qua cột mới đi chung cột trung thế từ vị trí A1 đến A10 XT A TBA Phong Bình 2
19/06/2024
từ 13:30 - 15:00
BƠM PHÚ THANH ĐL Phú Vang Đã duyệtĐấu lèo VT 151/67 XT 472 Huế 3 Đấu lèo VT 151/98 XT 472 Huế 3
19/06/2024
từ 13:30 - 15:00
BƠM THANH KIỀU ĐL Phú Vang Đã duyệtĐấu lèo VT 151/67 XT 472 Huế 3 Đấu lèo VT 151/98 XT 472 Huế 3
19/06/2024
từ 13:30 - 15:00
BƠM THANH ĐÀM ĐL Phú Vang Đã duyệtĐấu lèo VT 151/67 XT 472 Huế 3 Đấu lèo VT 151/98 XT 472 Huế 3
19/06/2024
từ 13:30 - 15:00
Hòa An ĐL Phú Vang Đã duyệtĐấu lèo VT 151/67 XT 472 Huế 3 Đấu lèo VT 151/98 XT 472 Huế 3
19/06/2024
từ 13:30 - 15:00
Hải Trình ĐL Phú Vang Đã duyệtĐấu lèo VT 151/67 XT 472 Huế 3 Đấu lèo VT 151/98 XT 472 Huế 3
19/06/2024
từ 13:30 - 15:00
Hải Trình 2 ĐL Phú Vang Đã duyệtĐấu lèo VT 151/67 XT 472 Huế 3 Đấu lèo VT 151/98 XT 472 Huế 3
19/06/2024
từ 13:30 - 15:00
Quy Lai ĐL Phú Vang Đã duyệtĐấu lèo VT 151/67 XT 472 Huế 3 Đấu lèo VT 151/98 XT 472 Huế 3
19/06/2024
từ 13:30 - 15:00
Thanh Đàm (Phú Thanh) ĐL Phú Vang Đã duyệtĐấu lèo VT 151/67 XT 472 Huế 3 Đấu lèo VT 151/98 XT 472 Huế 3
19/06/2024
từ 13:30 - 15:00
Vĩnh Lại ĐL Phú Vang Đã duyệtĐấu lèo VT 151/67 XT 472 Huế 3 Đấu lèo VT 151/98 XT 472 Huế 3
19/06/2024
từ 13:30 - 16:30
Thủy Xuân 3 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtThay cáp tổng hạ thế
19/06/2024
từ 14:00 - 17:00
Bơm Sư Lỗ ĐL Phú Vang Đã duyệtChuyển dây, căng dây lấy độ võng từ VT B2/1 đến VT B2/2 và từ VT B2/1 đến VT B3 ĐD hạ áp TBA Sư Lỗ
20/06/2024
từ 05:30 - 08:30
Cống Bạc 2 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtThay cáp tổng hạ thế
20/06/2024
từ 06:00 - 17:30
Triều Sơn Trung ĐL Hương Trà Đã duyệt-Tách lèo tại vị trí 55 hướng đi vị trí 55/1 XT 474 Huế 2 -Thay dây AC70 thành dây ACV 70 vị trí 55/5 đến vị trí 55/20 (TBA Triều Sơn Trung) thuộc XT 474 Huế 2 -Đấu lèo tại vị trí 55 XT 474 Huế 2
20/06/2024
từ 06:00 - 17:30
Triều Sơn Trung 2 ĐL Hương Trà Đã duyệt-Tách lèo tại vị trí 55 hướng đi vị trí 55/1 XT 474 Huế 2 -Thay dây AC70 thành dây ACV 70 vị trí 55/5 đến vị trí 55/20 (TBA Triều Sơn Trung) thuộc XT 474 Huế 2 -Đấu lèo tại vị trí 55 XT 474 Huế 2
20/06/2024
từ 06:00 - 17:30
XĂNG DẦU BAO VINH ĐL Hương Trà Đã duyệt-Tách lèo tại vị trí 55 hướng đi vị trí 55/1 XT 474 Huế 2 -Thay dây AC70 thành dây ACV 70 vị trí 55/5 đến vị trí 55/20 (TBA Triều Sơn Trung) thuộc XT 474 Huế 2 -Đấu lèo tại vị trí 55 XT 474 Huế 2
20/06/2024
từ 06:30 - 16:30
BẮC TRUỒI (BBNT) ĐL Hương Thủy Đã duyệtDi dời ĐD trung thế vị trí 75 đến 82 XT 473 La Sơn phục vụ thi công KDC thôn Xuân Lai xã Lộc An
20/06/2024
từ 06:30 - 16:30
BẮC TRUỒI 2 (BBNT) ĐL Hương Thủy Đã duyệtDi dời ĐD trung thế vị trí 75 đến 82 XT 473 La Sơn phục vụ thi công KDC thôn Xuân Lai xã Lộc An
20/06/2024
từ 06:30 - 16:30
TRƯỜNG THPT AN LƯƠNG ĐÔNG ĐL Hương Thủy Đã duyệtDi dời ĐD trung thế vị trí 75 đến 82 XT 473 La Sơn phục vụ thi công KDC thôn Xuân Lai xã Lộc An
20/06/2024
từ 07:30 - 10:30
CTCP LIÊN MINH ĐL Phú Vang Đã duyệtChuyển dây VT C1, C3 ĐD hạ áp TBA Hoà An
20/06/2024
từ 07:30 - 10:30
Hòa An ĐL Phú Vang Đã duyệtChuyển dây VT C1, C3 ĐD hạ áp TBA Hoà An
20/06/2024
từ 07:30 - 10:30
Lang Xá Bàu ĐL Hương Thủy Đã duyệtChuyển công tơ, thu hồi cột tại các vị trí 36/2 đến 36/13; kéo dây hạ thế, chuyển công tơ, thu hồi dây tại vị trí B1 đến B5 TBA Lăng Xá Bàu
20/06/2024
từ 07:45 - 16:15
Giáp Trung ĐL Hương Trà Đã duyệtThay dây AC70 thành dây ACV 70 vị trí 55/5 đến vị trí 55/20 (TBA Triều Sơn Trung) thuộc XT 474 Huế 2
20/06/2024
từ 07:45 - 16:15
Giáp Trung 2 ĐL Hương Trà Đã duyệtThay dây AC70 thành dây ACV 70 vị trí 55/5 đến vị trí 55/20 (TBA Triều Sơn Trung) thuộc XT 474 Huế 2
20/06/2024
từ 07:50 - 15:10
Vân Trình 2 ĐL Phong Điền Đã duyệtDựng cột BTLT thay thế cột cũ, thay dây hạ thế từ vị trí A0 đến A15 XT A TBA Vân Trình 2 Chuyển công tơ qua cột mới từ vị trí A1 đến vị trí A15 XT A TBA Vân Trình 2
20/06/2024
từ 08:00 - 09:00
Tân An ĐL Phú Lộc Đã duyệtThí nghiệm định kỳ TBA Tân An
20/06/2024
từ 08:00 - 09:00
Tân An ĐL Phú Lộc Đã duyệtThí nghiệm định kỳ TBA Tân An
20/06/2024
từ 08:30 - 10:30
Dương Sơn ĐL Hương Trà Đã duyệtChuyển lưới, sang dây hạ thế tại cột A7/1 TBA Dương Sơn mất an toàn
20/06/2024
từ 09:00 - 11:45
Vạn Vạn 1 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtThay cáp tổng hạ thế
20/06/2024
từ 09:15 - 10:15
Mai Gia Phường ĐL Phú Lộc Đã duyệtThí nghiệm định kỳ TBA Mai Gia Phường
20/06/2024
từ 09:15 - 10:15
Mai Gia Phường ĐL Phú Lộc Đã duyệtThí nghiệm định kỳ TBA Mai Gia Phường
20/06/2024
từ 10:30 - 11:30
ĐỊNH CƯ VINH HIỀN ĐL Phú Lộc Đã duyệtThí nghiệm định kỳ TBA Định Cư Vinh Hiền
20/06/2024
từ 10:30 - 11:30
ĐỊNH CƯ VINH HIỀN ĐL Phú Lộc Đã duyệtThí nghiệm định kỳ TBA Định Cư Vinh Hiền
20/06/2024
từ 11:45 - 12:45
VINH HIỀN 8 ĐL Phú Lộc Đã duyệtThí nghiệm định kỳ TBA Vinh Hiền 8
20/06/2024
từ 11:45 - 12:45
VINH HIỀN 8 ĐL Phú Lộc Đã duyệtThí nghiệm định kỳ TBA Vinh Hiền 8
20/06/2024
từ 13:00 - 14:00
VINH HIỀN 6 ĐL Phú Lộc Đã duyệtThí nghiệm định kỳ TBA Vinh Hiền 6
20/06/2024
từ 13:00 - 14:00
VINH HIỀN 6 ĐL Phú Lộc Đã duyệtThí nghiệm định kỳ TBA Vinh Hiền 6
20/06/2024
từ 13:30 - 16:30
Phường Đúc 2 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtLắp thanh cái và 02 AB nhánh tại tủ hạ thế TBA Phường Đúc 2
20/06/2024
từ 13:30 - 16:30
Thủy Thanh 2 ĐL Hương Thủy Đã duyệtChuyển công tơ, thu hồi cột tại các vị trí 36/16 đến 36/21; kéo dây hạ thế, chuyển công tơ, thu hồi dây tại vị trí A1 đến A7 TBA Thủy Thanh 2
21/06/2024
từ 07:30 - 09:00
Quê Chữ 2 ĐL Hương Trà Đã duyệt-Thay CSV TBA Quê Chữ 2 bị hỏng -TNĐK TBA Quê Chữ 2
21/06/2024
từ 07:30 - 10:00
Cấp Nước Bình Thành ĐL Hương Trà Đã duyệtXử lý nâng dây hạ thế chạm mái nhà tại VT A8 đến A10, thay thế công tơ tổng trạm hỏng
21/06/2024
từ 08:00 - 09:00
MỎ XAY ĐÁ LỘC ĐIỀN 2 ĐL Phú Lộc Đã duyệtThí nghiệm định kỳ TBA Mỏ xay đá Lộc Điền 2
21/06/2024
từ 08:00 - 09:00
MỎ XAY ĐÁ LỘC ĐIỀN 2 ĐL Phú Lộc Đã duyệtThí nghiệm định kỳ TBA Mỏ xay đá Lộc Điền 2
21/06/2024
từ 08:00 - 16:00
HKD Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐL Quảng Điền Đã duyệtDựng cột dưới tuyến phục vụ lắp đặt TBA Điền Hòa 9 tại vị trí 80 XT 476 Điền Lộc, CBM TBA Điền Hòa 3, NT Điền Lộc 6, NT Điền Lộc 7, NT Điền Lộc 5 , Thay thế bulong xà từ vị trí 70 đến vị trí 78, xử lý tiếp xúc CSV ĐD vị trí 43, 44; xử lý khoảng cách pha đất vị trí 90/4; phát quang HLT từ vị trí 36 đến vị trí 69 thuộc XT 476 Điền Lộc
21/06/2024
từ 08:00 - 16:00
NUÔI TÔM ĐIỀN LỘC 7 ĐL Quảng Điền Đã duyệtDựng cột dưới tuyến phục vụ lắp đặt TBA Điền Hòa 9 tại vị trí 80 XT 476 Điền Lộc, CBM TBA Điền Hòa 3, NT Điền Lộc 6, NT Điền Lộc 7, NT Điền Lộc 5 , Thay thế bulong xà từ vị trí 70 đến vị trí 78, xử lý tiếp xúc CSV ĐD vị trí 43, 44; xử lý khoảng cách pha đất vị trí 90/4; phát quang HLT từ vị trí 36 đến vị trí 69 thuộc XT 476 Điền Lộc
21/06/2024
từ 08:00 - 16:00
Nuôi Tôm Điền Lộc 6 ĐL Quảng Điền Đã duyệtDựng cột dưới tuyến phục vụ lắp đặt TBA Điền Hòa 9 tại vị trí 80 XT 476 Điền Lộc, CBM TBA Điền Hòa 3, NT Điền Lộc 6, NT Điền Lộc 7, NT Điền Lộc 5 , Thay thế bulong xà từ vị trí 70 đến vị trí 78, xử lý tiếp xúc CSV ĐD vị trí 43, 44; xử lý khoảng cách pha đất vị trí 90/4; phát quang HLT từ vị trí 36 đến vị trí 69 thuộc XT 476 Điền Lộc
21/06/2024
từ 08:00 - 16:00
TBA CC Nuôi tôm Điền Lộc 5 ĐL Quảng Điền Đã duyệtDựng cột dưới tuyến phục vụ lắp đặt TBA Điền Hòa 9 tại vị trí 80 XT 476 Điền Lộc, CBM TBA Điền Hòa 3, NT Điền Lộc 6, NT Điền Lộc 7, NT Điền Lộc 5 , Thay thế bulong xà từ vị trí 70 đến vị trí 78, xử lý tiếp xúc CSV ĐD vị trí 43, 44; xử lý khoảng cách pha đất vị trí 90/4; phát quang HLT từ vị trí 36 đến vị trí 69 thuộc XT 476 Điền Lộc
21/06/2024
từ 08:00 - 16:00
TRANG TRẠI ĐIỀN HÒA (TTC ĐỨC HUỆ) ĐL Quảng Điền Đã duyệtDựng cột dưới tuyến phục vụ lắp đặt TBA Điền Hòa 9 tại vị trí 80 XT 476 Điền Lộc, CBM TBA Điền Hòa 3, NT Điền Lộc 6, NT Điền Lộc 7, NT Điền Lộc 5 , Thay thế bulong xà từ vị trí 70 đến vị trí 78, xử lý tiếp xúc CSV ĐD vị trí 43, 44; xử lý khoảng cách pha đất vị trí 90/4; phát quang HLT từ vị trí 36 đến vị trí 69 thuộc XT 476 Điền Lộc
21/06/2024
từ 08:00 - 16:00
Điền Hoà 3 ĐL Quảng Điền Đã duyệtDựng cột dưới tuyến phục vụ lắp đặt TBA Điền Hòa 9 tại vị trí 80 XT 476 Điền Lộc, CBM TBA Điền Hòa 3, NT Điền Lộc 6, NT Điền Lộc 7, NT Điền Lộc 5 , Thay thế bulong xà từ vị trí 70 đến vị trí 78, xử lý tiếp xúc CSV ĐD vị trí 43, 44; xử lý khoảng cách pha đất vị trí 90/4; phát quang HLT từ vị trí 36 đến vị trí 69 thuộc XT 476 Điền Lộc
21/06/2024
từ 08:00 - 16:00
Điền Lộc 8 ĐL Quảng Điền Đã duyệtDựng cột dưới tuyến phục vụ lắp đặt TBA Điền Hòa 9 tại vị trí 80 XT 476 Điền Lộc, CBM TBA Điền Hòa 3, NT Điền Lộc 6, NT Điền Lộc 7, NT Điền Lộc 5 , Thay thế bulong xà từ vị trí 70 đến vị trí 78, xử lý tiếp xúc CSV ĐD vị trí 43, 44; xử lý khoảng cách pha đất vị trí 90/4; phát quang HLT từ vị trí 36 đến vị trí 69 thuộc XT 476 Điền Lộc
21/06/2024
từ 09:15 - 10:15
ĐÁ BẠC 2 (BBNT) ĐL Phú Lộc Đã duyệtThí nghiệm định kỳ TBA Đá Bạc 2
21/06/2024
từ 09:15 - 10:15
ĐÁ BẠC 2 (BBNT) ĐL Phú Lộc Đã duyệtThí nghiệm định kỳ TBA Đá Bạc 2
21/06/2024
từ 10:00 - 11:30
Bình Thành 4 ĐL Hương Trà Đã duyệtXử lý nâng dây hạ thế chạm mái nhà tại VT B14
21/06/2024
từ 10:30 - 11:30
ĐÔNG SƠN (BBNT) ĐL Phú Lộc Đã duyệtThí nghiệm định kỳ TBA Đông Sơn
21/06/2024
từ 10:30 - 11:30
ĐÔNG SƠN (BBNT) ĐL Phú Lộc Đã duyệtThí nghiệm định kỳ TBA Đông Sơn
21/06/2024
từ 11:45 - 12:45
ĐÔNG HƯNG (BBNT) ĐL Phú Lộc Đã duyệtThí nghiệm định kỳ TBA Đông Hưng 2
21/06/2024
từ 11:45 - 12:45
ĐÔNG HƯNG (BBNT) ĐL Phú Lộc Đã duyệtThí nghiệm định kỳ TBA Đông Hưng 2
21/06/2024
từ 13:00 - 14:00
GA TRUỒI (BBNT) ĐL Phú Lộc Đã duyệtThí nghiệm định kỳ TBA Ga Truồi
21/06/2024
từ 13:00 - 14:00
GA TRUỒI (BBNT) ĐL Phú Lộc Đã duyệtThí nghiệm định kỳ TBA Ga Truồi
Lịch cắt điện tại Thừa Thiên Huế
Lịch cúp điện tại Thừa Thiên Huế

Lịch cắt điện tại khu vực Thừa Thiên Huế hôm nay giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Thừa Thiên Huế để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Thừa Thiên Huế: https://cskh.cpc.vn/