Lưu ý: Lichcatdien.com không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem các điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Thành phố Mỹ Tho

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tiền Giang , Cập nhật: 25/04/2021

Thông tin Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Thành phố Mỹ Tho hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được Lichcatdien.com cập nhật từ lịch của
---

Lịch cắt điện Thành phố Mỹ Tho danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
18/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Một phần đường Lê Văn Nghề, Nguyễn Trung Trực, xã Mỹ Phong, TPMT Điện lực Thành phố Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Một phần đường Lê Văn Nghề, Nguyễn Trung Trực, xã Mỹ Phong, TPMT Điện lực Thành phố Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 13:30 - 17:00
Một phần phường 3, 8, TPMT Điện lực Thành phố Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 13:30 - 17:00
Một phần phường 3, 8, TPMT Điện lực Thành phố Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Một phần phường 7, TPMT Điện lực Thành phố Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 09:00 - 12:00
Một phần đường Trịnh Hoài Đức, Phan Thanh Giản, Cô Giang, phường 2, TPMT Điện lực Thành phố Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 13:30 - 17:00
Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, 8, TPMT Điện lực Thành phố Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 07:30 - 10:30
Một phần đường Lê Văn Phẩm, phường 5,6, TPMT Điện lực Thành phố Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 07:00 - 12:00
Một phần đường Lý Thường Kiệt, Tết Mậu Thân, Đống Đa, phường 4, TPMT Điện lực Thành phố Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 07:00 - 12:00
Một phần đường Lý Thường Kiệt, Tết Mậu Thân, Đống Đa, phường 4, TPMT Điện lực Thành phố Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 07:00 - 12:00
Một Phần Ấp Thới Bình, xã Thới Sơn Điện lực Thành phố Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 13:30 - 17:00
Một phần đường Lê Thị Hồng Gấm, Trần Hưng Đạo, phường 4, 6, TPMT Điện lực Thành phố Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Một phần đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TPMT Điện lực Thành phố Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 13:30 - 17:00
Một phần Ấp 1 xã Tam Hiệp, Châu Thành Điện lực Thành phố Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 07:00 - 12:00
Một phần Ấp 4, xã Đạo Thạnh, TPMT Điện lực Thành phố Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/06/2024
từ 09:00 - 12:00
Một phần phường 7, TPMT Điện lực Thành phố Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/06/2024
từ 06:30 - 17:00
Một phần xã Bình Đức, xã Thạnh Phú, Châu Thành, xã Trung An, TPMT Điện lực Thành phố Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/06/2024
từ 06:30 - 17:00
Một phần xã Bình Đức, xã Thạnh Phú, Châu Thành, xã Trung An, TPMT Điện lực Thành phố Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/06/2024
từ 06:30 - 17:00
Một phần xã Bình Đức, xã Thạnh Phú, Châu Thành, xã Trung An, TPMT. + Toàn xã Song Thuận, xã Kim Sơn, xã Phú Phong và các KH lớn cụm CN Song Thuận;+ Một phần: xã Long Hưng, xã Vĩnh Kim. Điện lực Thành phố Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/06/2024
từ 06:30 - 17:00
Một phần xã Bình Đức, xã Thạnh Phú, Châu Thành, xã Trung An, TPMT. + Toàn xã Song Thuận, xã Kim Sơn, xã Phú Phong và các KH lớn cụm CN Song Thuận;+ Một phần: xã Long Hưng, xã Vĩnh Kim. Điện lực Thành phố Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/06/2024
từ 07:30 - 11:30
Một phần đường Lý Thường Kiệt, phường 5, TPMT (Hotline thực hiện) Điện lực Thành phố Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/06/2024
từ 07:30 - 11:30
Một phần đường Lý Thường Kiệt, phường 5, TPMT (Hotline thực hiện) Điện lực Thành phố Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/06/2024
từ 07:30 - 11:30
Một phần đường Lý Thường Kiệt, phường 5, TPMT (Hotline thực hiện) Điện lực Thành phố Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/06/2024
từ 07:30 - 11:30
Một phần đường Lý Thường Kiệt, phường 5, TPMT (Hotline thực hiện) Điện lực Thành phố Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Một phần phường 9, TPMT Điện lực Thành phố Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/06/2024
từ 07:30 - 10:00
Một phần đường Lê Việt Thắng, Ấp Bắc, phường 5, TPMT Điện lực Thành phố Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/06/2024
từ 13:30 - 17:00
Một phần đường Ấp Bắc, phường 5, TPMT Điện lực Thành phố Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Một phần Lộ Một Quang, xã Phước Thạnh, TPMT Điện lực Thành phố Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/06/2024
từ 13:30 - 17:00
Một phần đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 5, TPMT Điện lực Thành phố Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/06/2024
từ 13:30 - 17:00
Một phần đường Tết Mậu Thân, Lý Thường Kiệt, phường 4, TPMT Điện lực Thành phố Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Thành phố Mỹ Tho

Lịch cắt điện tại các xã phường Thành phố Mỹ Tho giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Thành phố Mỹ Tho, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Thành phố Mỹ Tho


Khu vực khác của Tỉnh Tiền Giang